Yn ôl i'r brig

Newyddion

Cllr Shayne Cook launches the Empty Property Pack with members of the team

Cyngor Caerffili yn lansio pecyn cyngor i fynd i’r afael ag eiddo gwag

July 5, 2023

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi lansio pecyn gwybodaeth fel rhan o brosiect ehangach i fynd i’r afael ag eiddo gwag. Nod y pecyn ‘Caerffili – Yn Dda i Ddim yn Wag’ yw darparu adnodd i berchnogion eiddo gwag a’u cyfeirio at yr ystod eang o gymorth sydd ar gael i’w helpu i sicrhau bod […]

Read 'Cyngor Caerffili yn lansio pecyn cyngor i fynd i’r afael ag eiddo gwag'

Photo of terraced property with boarded up windows and door

Grantiau ar gael ar gyfer cartrefi gwag y sector preifat

June 21, 2023

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa perchnogion cartrefi gwag fod dal amser i wneud cais am grant i adnewyddu eu heiddo. Drwy raglen genedlaethol Grant Cartrefi Gwag Llywodraeth Cymru mae grantiau gwerth hyd at £25,000 ar gael i adnewyddu eiddo gwag i’w gwneud nhw’n ddiogel i fyw ynddyn nhw a gwella eu heffeithlonrwydd ynni. […]

Read 'Grantiau ar gael ar gyfer cartrefi gwag y sector preifat'